Loimaan Perinnesuksi

Loimaan Perinnesuksen perustava kokous pidettiin ke 5.3.2014 klo 9 Loimaan yrityspalvelujen tiloissa vanhassa valtion virastotalossa ns. poliisin portaassa. Kokouksen johti yritysneuvoja Ollipekka Hoffren.

Loimaan Perinnesuksi on yhteisö, jossa vaalitaan vanhaa hiihtoperinnettä. Keräämme suksia, sauvoja, monoja ynnä muuta lumella liikkumiseen käytettyä varustusta. Kaikenlainen kirjallinen ja kuvamateriaali on myös tallettamisen kohteena.
Kiinnostuksen kohteina ovat erityisesti Loimaan seudun hiihtoperinteeseen liittyvät asiat.
Kerätyt materiaalit on tarkoitus pitää esillä yleisön nähtävinä maksutta. Muutenkin talkooperiaate on se jolla toimitaan.
Loimaan Perinnesuksen ystäviin toivotamme tervetulleiksi kaikki hiihtoperinteestä kiinnostuneet. Liittyminen ystäväksi ei tuo mukanaan mitään velvoitteita.

Loimaan Perinnesuksi on suksinäyttely, johon on kerätty esimerkkejä  lumella ja jäällä liikkumiseen käytetyistä välineistä ja varusteista. Suksikokoelman äärellä on eriomainen tilaisuus muisteluun, kyselyyn, kerrontaan ja hauskoille  jutuille. Suksia on yli 300 paria, sauvoja ja monoja kymmeniä ja näyttelyhuoneet on sisustettu vanhoin valokuvin, mainoksin ja hiihtotekstiilein.

Loimaan Perinnesuksi ry.
Lähteenmäentie, 32200 Loimaa

Näyttelyyn liittyvät tiedustelut p. 0500 324799 (Jouko)

 

English version

LOIMAA TRADITIONAL SKI

The founding meeting of Loimaa Traditional Ski was held on Wed March 5, 2014 at 9 am at the premises of Loimaa Business Services in the old public office building on the stairs of the police. The meeting was chaired by Ollipekka Hoffren, business adviser.

Loimaan Traditional Ski is a community that take care of old skiing traditions. We collect skis, poles, ski shoes and other equipments for moving on snow. All types of written and visual material are also subject to save.
Of particular interest are issues related to the skiing tradition of the Loimaa region.
The materials collected are intended to be displayed to the public free of pay. By the way, the volunteer work is what we do.
We welcome all those who are interested in skiing tradition to join the friends of traditions. Becoming a friend does not involve any obligation.

Loimaa Traditional Ski is a ski exhibition that has collected examples of tools and equipments used to move on ice and snow. The ski collection has a great opportunity for memory, inquiry, storytelling and fun. There are over 300 pairs of skis, dozens ski pole and skiing shoes and the showrooms are decorated with old ski photographs, ski advertisements and ski textiles.

Address of the exhibition:  Loimaan Perinnesuksi ry., Lähteenmäentie, 32200 Loimaa, Finland

Exhibition inquiries e-mail:  pukkijouko(at)gmail.com